Pakviesk į savo šventę draugus 
originaliais Karkarland'o kvietimais,

kuriuos gali persiųsti elektroniniu paštu (elektroniniai

arba įteikti spausdintus (spausdinami).